Kontakt

Ordförande i föreningen Råneälvdalens skidallians och ansvarig för Råneälvdalsloppet: Jan Ek, Telefon: 070-3121390

E-post: ordforande@ranealvdalsloppet.se