Kontakt

Ordförande i föreningen Råneälvdalens skidallians och ansvarig för Råneälvdalsloppet: Inge Andersson, Telefon: 070-2099663

E-post: ordforande@ranealvdalsloppet.se