Svar på vanliga frågor

Sex vätskekontroller på hela sträckan från Gunnarsbyn med sportdryck, saft, vatten och vetebröd. Bussar avgår 08.30 från Råneå IP till startplatserna. Överdragskläder transporteras tillbaka till målet, Råneå IP. Nummerlappar hämtas och efteranmälan görs på startplatsen. Du väljer själv när du startar mellan 10.00-11.00.

Comments are closed.